HEH Büroservice - Dobre rozwiązanie

Znak fimowy wydawcy


HEH Büroservice
Właściciel: Eveline Helene Huda 
Hugogasse 4/1
1110 Wien

numer telefonu komórkowego: +43(0)650/923 01 83
Mail: office@heh-bueroservice.at
Web: www.heh-bueroservice.atforma prawna: poszczególne spółki
Siedziba: Wiedeń (Wien)
Lokalizacja firmy: 1110 Wien, Hugogasse 4/1

Przedmiot firmy: obsługa biurowa

Komora: WKO Członek Wiedeńskiej Izby Handlowej (Mitglied Wirtschaftkammer Wien)

Miejsce jurysdykcji: Wiedeń

Autorytet zgodnie z EKG: Starostwo Powiatowe 11. dzielnicy (Magistratisches Bezirksamt des 11. Bezirks)

Prawo zawodowe: Przepisy handlowe: www.ris.bka.gv.at

Właściwy organ nadzorczy: Wiedeńska Izba Handlowa (Wirtschaftkammer Wien)


Konsumenci mogą składać skargi na internetowej platformie rozstrzygania sporów w UE:

http://ec.europa.eu/odr      

Możesz również złożyć skargę bezpośrednio do mnie na następujący adres e-mail: office@heh-bueroservice.at


Redaktor i odpowiedzialny za treść:


HEH Büroservice 
Właściciel: Eveline Helene Huda 
Hugogasse 4/1
1110 Wien 

Numer telefonu komórkowego : +43(0) 650 923 01 83
Mail: office@heh-bueroservice.at 
Web: https://heh-bueroservice.at