HEH Büroservice - Dobre rozwiązanie


Pracownicy cenne dobro 

Z pierwszym pracownikiem w firmie przedsiębiorca sam bierze na siebie wielką odpowiedzialność. 

Z przyjemnością pomogę w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji dla doradcy podatkowego.

Human Resources


* Zarządzanie aktami personelu
* HR utrzymanie danych podstawowych
* Rejestracja czasu pracy
* Administracja urlopu i zwolnienia chorobowego
* zarządzanie aplikacjami
* Przygotowanie personelu księgowego dla doradcy podatkowego

Hans Christoph von Rohr

„To, co masz w czerni i bieli, można bezpiecznie zabrać do domu”.